23 Haziran 2011 Perşembe

PEYGAMBER EFENDiMiZiN VEDA HUTBESi

(9 Zilhicce l0 H./8 Mart 632 M. Cuma)
Peygamberimiz Hz. Muhammet (s.a.s.) Vedâ haccında, 
9 Zilhicce Cuma günü zevâlden sonra Kasvâ adlı devesi üzerinde, 
Arafat Vâdisi'nin ortasında 124 bin Müslümanın şahsında bütün insanlığa şöyle hitabetti.


Bismillahirrahmanirrahim
 
"Hamd Allah'a mahsustur. O'na hamdeder, O'ndan yardım isteriz. Allah kime hidâyet ederse, artık onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidâyete erdiremez. Şehâdet ederim ki; Allah'dan başka ilâh yoktur. Tektir, eşi, ortağı, dengi ve benzeri yoktur. 
Yine şehâdet ederim ki, Muhammed O'nun kulu ve Rasûlüdür. "

Ey Nâs!

Sözümü iyi dinleyiniz. 
Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedî olarak bir daha berâber olamayacağım.

İnsanlar!

Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz Mekke nasıl kutsal bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, nâmus ve şerefiniz de öylece mukaddestir; her türlü tecâvüzden masûndur.

Ashâbım!

Yarın rabbınıza kavuşacaksınız. Bugünkü her hâl ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız. 
Bu vasiyyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsinler. 
Olabilir ki, bildirilen kimse, burada bulunup da işitenden daha iyi anlayarak hıfzetmiş olur.

Ashâbım!

Kimin yanında bir emânet varsa, onu sâhibine versin . Fâizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Fakat aldığınız borcun aslını ödemek gerekir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle bundan böyle fâizcilik yasaktır. Câhiliyetten kalma bu çirkin âdetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım fâiz de Abdülmuttalib'in oğlu amcam Abbas'ın fâiz alacağıdır.

Ashâbım!

Câhiliyet devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası, Abdülmüttalib'in torunu (amcalarımdan Hâris'in oğlu) Rabîanın kan davasıdır.

Ey Nâs!

Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu konuda Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emâneti olarak aldınız. Onların nâmus ve ismetlerini Allah adına söz vererek helâl edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki haklarınız, âile nâmusu ve şerefinizi kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer onlar sizden izinsiz râzı olmadığınız kimseleri âile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe dövüp korkutabilirsiniz. Kadınların sizin üzerinizdeki hakları ise, örfe göre her türlü (meşru ihtiyaçlarını), yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir.

Mü'minler!

Size iki emânet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. Bu emânetler, Allah'ın kitabı Kur'ân ve O'nun Peygamberinin sünnetidir.

Ey Nâs!

Devâmlı dönmekte olan zaman, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü duruma dönmüştür. Bir yıl, l2 aydır. bunlardan 4'ü Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep hürmetli aylardır.

Ashâbım!

Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden nüfûz ve saltanatını kurma gücünü ebedî olarak kaybetmiştir. Fakat size yasakladığım bu şeyler dışında, küçük gördüğünüz şeylerde ona uyarsanız, bu da onu sevindirir. ona cesâret verir. Dininizi korumak için bunlardan da uzak kalınız.

Mü'minler!

Sözümü iyi dinleyin, iyi belleyin. Rabbınız birdir, babanız birdir. Hepiniz Âdem'densiniz, Âdem de topraktan yaratılmıştır. Hiç kimsenin başkaları üzerinde soy sop üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük, ancak takvâ iledir. Müslüman müslümanın kardeşidir. Böylece bütün müslümanlar kardeştir. Gönül hoşluğu ile kendisi vermedikçe, başkasının hakkına el uzatmak helâl değildir. Ashabım! Nefsinize de zulmetmeyin. Nefsinizin de üzerinizde hakkı vardır. Bu nasihatlarımı burada bulunanlar, bulunmayanlara tebliğ etsinler.

Ey Nâs!

Cenâb-ı Hak Kur'an da her hak sahibine hakkını vermiştir. Mirâsçı için ayrıca vasiyyet etmeye gerek yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa, ona âittir. Zina eden için ise mahrûmiyet vardır. Babasından başkasına soy (neseb) iddiâsına kalkışan soysuz, yahut efendisinden başkasına intisâba yeltenen nankör, Allah'ın gazabına, meleklerin lânetine ve bütün müslümanların ilencine uğrasın. Cenâb-ı Hak böylesi insanların ne tevbelerini ne de adâlet ve şâhitliklerini kabûl eder.

Ashabım!

Allah'tan korkun, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, malınızın zekatını verin, âmirlerinize itaat edin. Böylece Rabbınızın Cennetine girersiniz.

Ey Nâs!

Yarın beni sizden soracaklar, ne dersiniz? Ashâbı kiram:
Allah'ın dinini teblîg ettin, vazîfeni hakkıyla yaptın, bize nasihat ve vasiyette bulundun, diye şehadet ederiz, dediler.

Rasûlüllah (s.a.s.) mübarek şehâdet parmağını göğe doğru kaldırdı, 
cemâat üzerine çevirip indirdikten sonra üç defa:

Şâhid ol Yâ Rab!

Şâhid ol Yâ Rab!


Şâhid ol Yâ Rab!


buyurdu.

ÜZÜLME


Üzülme ! 
Cünkü yaradan umudu en caresiz anlarda yollar... 
Unutma !
Yagmurun en siddetlisi en kara bulutlardan cikar...

Mevlana Celaleddin- i Rumi

21 Haziran 2011 Salı

AGLATMA BENi
Yak sinemi ateşlere, efgânıma bakma;
Ruhumda Yanan âteşe, nîrânıma bakma;
Hiç sönmeyecek aşkıma, îmânıma bakma;
Ağlatma da yak, hâl-i perişânıma bakma.

Ağlatma ki âlâmımı tahfîfe de başlar;
Ağlatma, serinletmededir bağrımı yaşlar;
Rahmetme sakın, gerçi dayanmaz buna yaşlar;
Ağlatma da yak, hâl-ı perişanıma bakma.

Yaşlar akarak belki uçar zerresi aşkın;
Âteşle yaşar, yaşla değil, yâresi aşkın;
Yanmaktır, efendim, biricik çâresi aşkın;
Ağlatma da yak, hâl-i perişanıma bakma


YAMAN DEDE 

GÖNÜL HUN OLDU SEVKiNDEN BOYANDIM YA RESULALLAH


Gönül hun oldu şevkinden boyandım ya resulallah,
Nasıl bilmem bu nirana dayandım ya resulallah,
Ezel bezminde bir dinmez figandım ya resulallah,
Cemalinle ferahnak etki yandım ya resulallah....

Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen,
Muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnumasın sen,
Habib-i kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen,
Cemalinle ferahnak etki yandım ya resulallah....

Gül açmaz çağlayan akmaz ilahi nurun olmazsa,
Söner alem, nefes kalmaz felek manzurun olmazsa,
Firak ağlar, visal ağlar ezel mesturun olmazsa,
Cemalinle ferahnak etki yandım ya resulallah.....

Susuz kalsam yanan çöllerde can versem elem duymam,
Yanar dağlar yanar bağrımda ummanlardan nem duymam,
Alevler yağsa göklerden, ve ben messeylesem duymam,
Cemalinle ferahnak etki yandım ya resulallah....

Erir canlar o gül buy-i revan bahşın hevasında,
Güneş titrer yanar didarının bak ihtirasında,
Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasında,
Cemalinle ferahnak etki yandım ya resulallah........

Ne devlettir yumup aşkınla göz rahında can vermek,
Nasip olmazmı sultanım haremgahında can vermek,
Sönerken gözlerim, asan olur ahında can vermek,
Cemalinle ferahnak etki yandım ya resulallah....

Boyun büktüm perşanım bu derdin sende tedbiri,
Lebim kavruldu ateşten döner payinde tezkiri,
Ne dem gönlün murad eylerse, taltif eyle kıtmiri,
Cemalinle ferahnak etki yandım ya resulallah...


 
Yaman Dede

ÜSÜYORUM


Bir coşku var içimde bu gün kıpır kıpır
Uzak çok uzak yerleri özlüyorum.

Gözlerim parke parke taş duvarlarda
Açılıyor hayal pencerelerim
Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum.

Kekik kokulu koyaklardan aşarak
Güvercinler ülkesinde dolaşıyor
Bir çeşme başı arıyorum.

Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp
Mis gibi nane kokularında
Ruhumu dinlemek istiyorum.

Zikre dalmış her şey
Güne gülümserken papatyalar
Dualar gibi yükselir ümitlerim
Güneşle kol kola kırlarda koşarak.

Siz Peygamber çiçekleri toplarken
Ben çeşme başında uzanmak istiyorum..

Huzur dolu içimde
Ben sonsuzluğu düşünüyorum
Ey Sonsuzluğun Sahibi!
Sana ulaşmak istiyorum..!

Durun kapanmayın pencerelerim
Güneşimi kapatmayın
Beton çok soğuk
Üşüyorum..!
 
 Muhsin Yazicioglu

20 Haziran 2011 Pazartesi

FATIH SULTAN MEHMET İstanbul (Konstantinepolis) muhakkak fetholunacaktır. 

Onu fetheden komutan ne güzel komutan, 

Onu fetheden asker ne güzel askerdir.

Hz Muhammet (SAV)

FATİH'E İFTİRA ATMAKİddiaya göre, Fatih Sultan Mehmed Han komutanları ve vezirleriyle arada sırada ıyş u nuş (içki alemi) edermiş...Fatih'e böyle bir isnatta bulunmak,en hafifinden fitnedir,insafsızlıktır,izansızlıktır!

Peygamber vasiyetini yerine getirmek için canını dişine takan bir Padişah...Gençliğini bile yaşayamadan Peygamber hatırına ölümün kollarına atılan,bu uğurda tahtını ve hayatını riske sokan bir Padişah...Rumeli Hisarı'nın mazgallarında Peygamberinin şanlı ismini haykıran bir Padişah...Allahü Teala'yı kastederek:''Bir Şah'a kul oldum ki,cihan ana gedadır!(fakir,kimsesiz)''mısralarını yazmak suretiyle kulluğunu asırlara haykıran bir Padişah...

Peygamber yoldaşı Eba Eyyüb'ün türbesini yapmadan kendine saray yaptırmayan Padişah,içki içer mi?Bütün emeklerini yakar yıkar mı?Bunu devasa hocalarına kabul ettirebilir mi?Daha da önemlisi,sarhoş bir padişah Peygamber övgüsüne mazhar olabilir mi?
Kayıtdışı Tarihimiz-Yavuz Bahadıroğlu
 
 

KABAHAT NE GÜNESTE, NE AYDA


Ay dogmuyorsa yüzüne, günes vurmuyorsa pencerene, 
kabahati ne güneste, ne ayda ara...
Gözlerindeki perdeyi arala...


Mevlana Celaleddin-i Rumi

MUTLULUK ISTE BU :)
Coooook tatlilar öyle degilmi ???   :)))))


16 Haziran 2011 Perşembe

HAYIRLI CUMALAR


Ya Rabbi!
 Eğer imanıma bir şüphe girmiş ben de ondan tövbe etmemişsem ihlasla derim ki : Allah'tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.


Ya Rabbi!
 Eğer bilmeden Müslümanlığıma küfür karıştırmışsam, derim ki: Allah birdir, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ya Rabbi!
 Eğer Allah'ı birlememe şirk girmişse, ben de bunun farkında değilsem ihlasla derim ki: Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ya Rabbi!
 Eğer bilmeden seni tanımamda yanlışım varsa derim ki: Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ya Rabbi!

Eğer bilmeden amelime riya ve kendimi beğenme duyguları karışmışsa derim ki: Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ya Rabbi!
 Eğer farkında olmadan kalbime küçük ve büyük günahların fitnesi girmişse derim ki: Allah bir, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ya Rabbi!
 İmanımı gönülden tazeleyerek, ihlasla derim ki: Allah'tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah'ın Resulüdür.

Ey diri olan!


Ey ebedi var olan!


Ey izzet ve ikram sahibi olan!


Ey gücün, şerefin ve büyüklüğün sahibi olan Allah'ım!

Halimi düzelt, işlerimi güzelleştir, beni bela ve fakirliğin acılarından koru, düşmanların şerrinden, şeytanın aldatmasından, nefsin arzularından, saptıranların saptırmasından beni koru ey Rabbim!

Ya Rabbi!
 Beni çok ibadet eden salihlerden ve şükreden zenginlerden eyle… dini ve dünyevi bütün işlerimi düzene koy. Hayırlı nimetlerimi sonuna erdir.

Ya Rabbi!
 Ömrümün son zamanlarında, ölüm anında kalbimi ve dilimi imanla doldur. Bana son anda; şehadet ederim ki, Allah birdir ve yine şehadet ederim ki, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O'nun elçisidir demeyi nasip et.   


Amin...


 HAYIRLI CUMALAR

14 Haziran 2011 Salı

AC KAPIYI

Ac kapiyi haber var, ötenin ötesinden...
Dudaklarda sarkilar, kurtulus bestesinden...

Biz geldik bilen bilsin, gönül gönül girilsin...
Insanlar devsirilsin, sonsuzluk destesinden...


Necip Fazil Kisakürek


13 Haziran 2011 Pazartesi

BiZi ALLAH (C.C) KORUR
Tanri Sizi Korusun, Bizi Allah Korur


Necip Fazil Kisakürek

insallah.....

9 Haziran 2011 Perşembe

KAHRAMANMARAS DONDURMASI

Sizlere Kahrmanmaras dondurmasi ikram etmek istedim :) Eger sizinde bir gün Kahramanmarasa yolunuz düserse mutlaka ama mutlaka tadmaniz gereken ilk basta Kahramanmaras dondurmasi olsun...
Tabi artik Türkiyenin her yerinde bulmak mümkün ama Kahramanmarasta yemek daha baska :)


En güzeli külahta yenen :)
150 yıllık dondurmacılık geleneği: K.Maraş DondurmasıDondurmanın Anadolu’daki tarihi yaklaşık 300 yıl öncesine kadar uzanır. Dağların yamaçlarında ve vadilerinde biriken el değmemiş kara, pekmez ve meyve özlerini karıştıran Anadolu insanı, yaz aylarında Karsambaç adını verdiği bu tatla serinlemeye başlar. Başlangıçta serinlemek için yapılan bu Karsambaç, adım adım gelenekselleşir K.Maraş’ta.


K.Maraşlı tat ustaları, K.Maraş dondurmasını dondurma yapan Ahir Dağı’nın insanoğluna verdiği hediyelerle bir tarih yazarlar; emek ve sabırlarını da ekleyerek... Bu tarihin en önemli notları ise, MADO’nun ( Maras Dondurmasi ) kuşaklar boyu aktarılan emsalsiz tadının yaratıcıları tarafından düşünülür.


K.Maraş’ı çevreleyen Ahir Dağı’nın eşsiz flora ve faunası, K.Maraşlı dondurma ustalarının en önemli kılavuzu olur. Karsambaç, Ahir Dağı’nın beyaz örtüsü kar ve renkli mücevherleri meyveler ile tatlı bir yolculuğa çıkar. Ve bu tatlı yolculuk yüzyıllar sonra bile değişir, dönüşür ve damağa geldiğinde bile bitmez. Damakta unutulmaz olur. 150 yıllık K.Maraş Dondurması serüvenini başlatan Yaşar Ailesi’nin ilk ustası Osman Ağa’nın ilham kaynağı da doğal zenginlikleriyle Ahir Dağı’dır.


Ahir Dağı’ndan bin bir emekle getirilen kara, bin bir emekle toplanan meyvelerin özleri karıştırılır. Dünyada haklı üne sahip K.Maraş Dondurması’nın ilk adımlarıdır Osman Ağa’nın Karsambaç’ı. Bugün dünyanın tanıdığı MADO’nun 4. kuşak temsilcilerinin 150 yıldır kaybetmediği o ilham, hala aynı topraklardan ve aynı dağdan gelmektedir.


Dünyanın tanıdığı K.Maraş Dondurması’nın macerası 25 metrekarelik bir dükkanda başlar. 1962 yılında kurulan Yaşar Dondurma’nın ilk dükkânında Ahir Dağı’ndan getirilen kar, çabuk erimemesi için öğüntü ya da çeltik kabuğu kullanılarak muhafaza edilir. Kollu makinelerde çevrilen kar, el emeği ve sabırla işlenir. Ustanın ustalığı orada meydana çıkar. Kıvamını ve tadını veren, kullanılan malzemelerle birlikte usta ellerdir. Zamanla kar bulmak zorlaşır ve buzla yapılmaya başlanır. Geleneksel dövme dondurmanın hasıdır, ortaya çıkan... Bıçakla kesilecek, çatalla yenecek kadar sert, ama ağızda eriyecek kadar kıvamlı dondurma, K.Maraş Dondurması’dır.

 Yazi ve Fotograflar Alintidir

8 Haziran 2011 Çarşamba

GÖNLÜM DiLiME DARGIN
Gönlüm dilime dargin, dilim gönlüme,
Gönlüm duygularini anlatamadigi icin kizarken dilime,
Dilim anlatamayacagi seyleri düsündügü icin kiziyor gönlüme...


Mevlana Celaleddin-i Rumi7 Haziran 2011 Salı

GENCKEN YAPILACAK 100 SEY

Facebook sayfamda bana arkadasimdan bir gurub daveti geldi  GENCKEN YAPILACAK 100 SEY Sayfayi actigimda söyle bir yaziyla karsilastim. O kadar güzel bir yaziydiki sizlerlede paylasmam gerekti. Belki sizde sonuna kadar hakli bulursunuz yada bulmazsiniz bilemiyorum... Efendim söyle bir kampanya baslatilmis...

Gencken Yapilacak 100 Sey...

Haydi durmayin...
Marjinal olun...
Kabiniza sigmayin...
Zira siz gencsiniz, cildirin...
Hayati doyasiya yasayin...
Zevk alin...
Gezin, tozun...
Gaza gelin... ( ne demekse gaza gelin )
Ayaklariniz yere basmasin ucun, ucun...
Sosyal projelerde yer almayin...
Sorumluluk duymayin...
Nasil olsa birileri sizin yerinize düsünür...
Siz gencsiniz cilginliklar yapmaya bakin...
Gününüzü gün edin...
Ha! Bu arada yaptiginiz bu cilginliklari tescilleyerek, videosunu cekin yayinlayin...
En cilgin olaniniz....

BÜYÜK ÖDÜLÜ KAZANSIN......Yani genclik nereye sürükleniyor, yada bu genclige bu kötülük neden yapiliyor yada yapilmak isteniyor... Tabi herkes hayati istedigi gibi yasayabilir özgürdür sonuna kadar... Amaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....................

Ama bu arada varliginizin ve hayatinizin amacini sorgulayin... diye devam edilmis yaziya...GENÇLERE YÖNELİK ALTERNATİF BİR KAMPANYADA BİZDEN...

1. Nasıl yaratıldığını ve seni kimin yarattığını bir düşün.
2. Varlığının ve hayatın amacını sorgula.
3. Dünya hayatının kısalığını anla.
4. Ölüm gerçeği ile yüzleş.
5. Ölümün yaşının olmadığını bil. Gençliğine güvenme.
6. Ölüm sonrasında ne olacağını düşün.
7. Sana verilen sınırlı ömrü nasıl kullanacağın ile ilgili seçimini yap.
8. Dinini öğren.
9. Dinî ve insanî sorumluluklarının bilincinde ol.
10. İbadetlerinde gönülden ve titiz ol.
11. Allah’ı çok an.
12. Dua et.
13. Sadece kendin için değil tüm insanlar için de dua et.
14. Tövbe et.
15. Hatalarından pişmanlık duy.
16. Ahlaklı ve faziletli ol.
17. Aklını işlet.
18. İhlâslı ol.
19. Güvenilir ol.
20. Fedakâr ol.
21. Çalışkan ol.
22. Öldürme.
23. Çalma.
24. Faiz yeme.
25. Yalan ve hileden uzak dur.
26. Zarafet sahibi ol.
27. Gıybet etme.
28. İnsanların kusurlarını arama.
29. Hüsnü zanda bulun.
30. Hataları örtücü ol.
31. Hakkı ve adaleti gözet.
32. İnsaflı ol.
33. Şahitlikten kaçınma.
34. Çirkin işlerden ve fenalıklardan uzak dur.
35. Nefsine hâkim ol.
36. Namuslu ve şerefli ol.
37. Hayâ sahibi ol.
38. Tevazu sahibi ol.
39. Güzel düşünüp güzel davran.
40. Helal ve Haramı gözet.
41. Boş ve lüzumsuz söz ve davranışlardan uzak dur.
42. Hayırlı işlerde yarış.
43. Güzel söz konuş.
44. Güler yüzlü ol.
45. Hayrı, iyiyi ve güzeli tavsiye et.
46. Sev.
47. Sevil.
48. Kin gütme.
49. Özrü kabul et.
50. Öfkelenme.
51. Kibirlenme.
52. Affet.
53. Şefkatli ol.
54. Barışı esas al.
55. Hoşgörülü ol.
56. Sabret.
57. Tevekkül et.
58. Kanaatkâr ol.
59. Sözüne sadık ol.
60. Dünya hayatının geçici zevklerine kapılma.
61. Yetimi, öksüzü, ihtiyaç sahibini gözet.
62. Yaptığın iyilikleri başa kakma.
63. Darlık anında dahi malından hayır yolunda harca.
64. Cömert ol.
65. Paylaş.
66. Yardımlaş.
67. Cesur ol.
68. Tedbirli ol.
69. İsraf etme.
70. Ailen ve akrabalarını gözet.
71. Komşularınla iyi ilişkiler kur.
72. Kadir-Kıymet bil.
73. Vefakâr ol.
74. Dinine, vatanına, milletine hayırlı bir insan ol.
75. Kendini geliştir, yetiştir.
76. İnsanlık meselelerine karşı duyarlı ol.
77. Müslüman kardeşinin derdini kendine dert edin.
78. Sadece kendin için değil, tüm insanlık için faydalı işler yapmaya çalış.
79. Varlığı zorunlu ve her türlü övgüye lâyık olan,
80. Eşi ve benzeri olmayan,
81. Mülk ve yönetimin sahibi olan,
82. Her şeye gücü yeten,
83. Yaratan, var eden,
84. Rahman ve Rahim Olan,
85. Affeden ve hataları bağışlayan, tövbeleri kabul eden,
86. Her şeyi gereğince bilen,
87. Her şeyi gereğince gören, işiten,
88. Her şeyi çepeçevre kuşatan,
89. İyilik ve lutfu sonsuz olan,
90. Böylesi yaşamaya elverişli bir dünya ve içinde çeşit çeşit canlılar yaratan,
91. Her sabah yeni bir günü yaratan ve seni yaşatan,
92. Görmeni, işitmeni, hissetmeni nasip eden,
93. Yürüyecek ayaklarını, iş görecek ellerini yaratan,
94. Barınacak bir yuva, yiyip içilecek rızıklar veren,
95. Hastalandığında sana şifa ulaştıran,
96. Dertlendiğinde deva ulaştıran,
97. Dualarına karşılık vererek kulu için en hayırlısını dileyen,
98. İyi ile kötüyü ayıracak akıl veren,
99. Sevmeyi, sevilmeyi mümkün kılacak kalp veren,
100. Rabbine şükret…


Bu maddeleri gözetip yerine getir…
Nasıl olsa tüm yaptıklarını gören ve tüm bunların videosunu çekerek kayıt altına alan var…


Haydi durma! Seni sonsuz mutluluğa ulaştıracak, gerçek kampanyaya katıl...

 

BÜYÜK ÖDÜL GERCEKTEN SENi BEKLiYOR
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...