6 Nisan 2014 Pazar

BİLİNEN VE BİLİNMEYEN ŞEYLERDEN SIĞINMA DUALARI


Rabbim dualarimizi kabul etsin.
Okunuşu

 Allahümme ellif beyne kulubina.Ve aslih zate beynina,uehdina sübüle's- selam, ue neccina mine'z-zulümati ile'n-nur,ve cennibne'l-fevahışe ma zahara minha ve ma batane.Ve barik lenafi esma'ına ue ebsarina ue kulubina ue ezuacina ve zürriyyatina.Ve tüb 'aleyna inneke ente't-tevvabü'r-rahim.Vec'alna şakirine li-ni'amike müsnine biha 'aleyke kabiline leha ve etimmeha 'aleyna.
 

Anlamı

 Allah'ım! Kalplerimizi birleştir, aramızı ıslahet, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar, bizi her türlü çirkinliklerden,açığından ve gizlisinden uzaklaştır. 
Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. 
Tövbelerimizi kabul eyle, şüphesizki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. 
Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamım ihsan eyle.

Amin

 (Hakim, De'avat, No;977;İbn Hıbban,Ed'ıye,No:996)


Alintidir...   http://www.nihathatipoglu.com/dualar.aspx

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...