31 Temmuz 2011 Pazar

HOSGELDiN YA SEHR-i RAMAZANMerhaba Şehri Ramazan

Merhaba diyoruz, ‘ayların sultanına…’
Merhaba diyoruz, ‘rahmet ve mağfiret ayına…’
Ağustos’u, fetih ayı olarak biliriz…
Ramazanlı günlerle, gönüllerde fütüvvet başlar…
Bu gönül ayında,
Sözlerimizde gönülden olacak elbette…
Yüreklerden dem dem taşacak…


İslam, ‘selam’ kökünden geliyor…
Selamda; barış, güven, huzur var…
Selamda; mutluluk, esenlik var…
O kökte, kâinat dersini okumaktayız…
O kökte, Hak’ka teslim olmanın edebini yaşamaktayız…


İbadet, asla ve kat’a ‘adet’ değildir!
Ebedi saadete açılan kapıdır…
Ondadır, Yaratıcıya saygı, tazim ve hürmet…
Ondadır, ilahi ferman ve istikamet…
Ondadır; İlme’l yakin, ayne’l yakin, Hakka’l yakın…
Fersah fersah yakınlık!


“Allah’ı görür gibi ibadet etmek”
İşte, marifet burada hâsıl olmakta…
‘Takva’ sahiplerinin ibadeti…
Bedeni İbadetler arasında yer alan; Namaz ve Oruç…
Mali İbadetler, Zekât ve Sadaka vermek…
Hem mali, hem bedeni ibadetler, Hacc…
Ramazan ayını, bizler bir bütün içerisinde;
‘İbadet ayı…’ veya ‘Tefekkür ayı…’ olarak tanımlarız!


Oruçla, insan hayatı değişiyor…
Manevi bir rıhtıma yaklaşıyorsunuz…
Bir büyük edep dersindesiniz…
En büyük cihat, ‘insanın nefsinde’
Kalpler titrerken, dil ikrar rüknündedir…


Bir başkadır, Ramazan günleri…
Gecesinde, ‘rahmet sağanağı’
Gündüzünde, ‘hikmet dayanağı’
Gönüllerde, ‘hizmet barınağı’
İşte sizlere esenliklerle dolu, derinlik!


Zaman, kâh sabırla okunur
Kâh sabırla çekilir…
Sabır, bu ayın kutsi ilacı!
Bu ayın manevi feyziyle;
Bereketlenir, yer ve gök…
Kumlara gömülür inat…
İçimizdeki kir, pas atılır…
Durulanır insan!


İftar vakti,
Gök kubbeyi kuşatan ezanlar;
Ülkemde, hürriyet kasidesi…
Yüreklerde hidayet şelalesi…
Şahadetlerin ilahi mersiyesi olurlar…
Bu ayda,
Zamanın sulh ve sükûna hicreti başlar…
Saf bağlamıştır, ilahi bir vecd içerisinde;
Gönüller hasret yangınındadır…


Oruç, ‘kötülüklere karşı’ kalkandır…
Bir kutsi seferberlik;
İman boyası ile yüzler daha ak…
Bu ayın bereketi içerisinde;
İyilikler, yedi başak misali gibidir…
Çarpar, toplar çoğalır…
İftar sofrasında; sabır yudum yudum içilir…
Gönül sofrasında, fakir barınır…
Oruçlu, gün be gün kirden arınır…
Zaman, en masumane günlerindedir…


Bugünlerde; millet el sıkışır…
Şeytan, asıl nefis köşelere sıkışır…
Bu hal, bu sevda asıl insana yakışır…
Aşk ve rağbet ayı Ramazan ne kadar feyizli!
Hakikat nedir; “Bir kalpte iki din olmaz”
Aşk damarında kin olmaz…
Yunus demişleyin;
“Yetmiş iki millete bir gözle bakacağız…”
Yağız atlar gibi,
“Gün doğumundan gün batımına” akacağız!
İman dolu kıvılcımı sözle, sohbetle, vakarla yakacağız…
Dualar, âminler vatanda berattır…
Oruç ve ondaki kutsi hal, dünyamıza sebattır…
Amel ve istikamet; halden hale sırattır….


Oruçla, bir büyük edep dersindeyiz…
En büyük cihatla, baş başayız…
Eserden müessire bir kutlu yoldayız…
İnsan olmanın, ‘farkındayız…’
Hayat değirmenin çarkındayız…
Döndükçe dönüyor, dünyamız bizim…
Aşk hamurunda mayamız bizim…
Çalındıkça, artıyor sızımız bizim…
Merhaba diyoruz, ‘ayların sultanına…’
Merhaba diyoruz, ‘rahmet ve mağfiret ayına…’

Bedrettin Keleştimur
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...